Schade

Wij hanteren een zorgvuldige aanpak na schade.Aan de hand van de ingewonnen inlichtingen bepalen welke  stappen moeten ondernomen worden.

Aanstellen van  een expert.

Mogelijke  rechtsreekse regeling met de hersteller.

 

Onze dienstverlening stopt niet bij  een snelle en correcte schadevergoeding. Een schadegeval of een ongeval betekent meer dan alleen financieel verlies. Er is ook de adminstratieve rompslomp, juridische vragen en problemen, enz….

We helpen en zorgen ervoor. Verzekeren is trouwens meer dan alleen een geldkwestie.

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Autoschade

Voor een vlotte, discussieloze schadeverwerking zijn volgende punten het belangrijkst:

  • elke partij tekent onderaan (tekenen = akkoord gaan met de tekening en kruisjes)

  • vul alle gegevens zo goed mogelijk in (polisnummer, plaatnummer en maatschappij zijn de belangrijkste)  

  • de tekening moet duidelijk zijn en bepaald in 90% van de gevallen wie in recht is!  

  • simpel en duidelijk schadegeval?-> vul enkel de kruisjes in en trek een streep door de tekening 

  • vul zeker de datum en gemeente bovenaan in  

  • in recht? -> hou het originele exemplaar van het ingevulde Europees aanrijdingsformulier (en vul de keerzijde voor uw makelaar in)  

  •   getuigen -> Contacteer ze zodra u de wagen verlaat, na 30 seconden zijn ze weg. Enkel geldig indien naam, adres en telefoonnummer er volledig op staan! 

  • Zijn er gewonden? -> Contacteer de politie  

  •   stond je stil/geparkeerd? -> geen pijltje buiten de wagen tekenen (indien de politie dit voor u doet -> weiger dit te tekenen!)  Pijltje geeft aan dat U beweegt.  

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

Brand / Familiale

 

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Andere